Toán học

Top #TOP#+ Cách tính nhẩm nhân 2 chữ số hiệu quả

Bạn đang tìm kiếm thông tin về Cách tính nhẩm nhân 2 chữ số? Trong bài viết này, visinhvien.com xin giới thiệu những thông tin hữu ích nhất về nó giúp bạn nắm bắt và hiểu rõ chỉ trong 5 phút.

Cách tính nhẩm nhân 2 chữ số là gì?

Khả năng tính toán nhân với 2 chữ số là một kỹ năng hữu ích cần có. Nhiều người phải vật lộn với phép tính này đặc biệt là một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cách tốt nhất để tính phép nhân với 2 chữ số trước tiên là cộng các chữ số với nhau rồi nhân. Mỗi chữ số được nhân với cơ số 5 và tổng được cộng để có câu trả lời cuối cùng. Cách tính này hiệu quả hơn nhiều so với sử dụng máy tính vì đây là một kỹ năng có thể học dễ dàng. Thêm vào đó, đây là một kỹ năng hữu ích trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Cách tính nhẩm nhân 2 chữ số

Để tính phép nhân với 2 chữ số, trước tiên hãy cộng các chữ số lại với nhau. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thêm hai chữ số đầu tiên và sau đó thêm chữ số thứ hai. Kết quả là tổng của hai số đầu tiên. Tiếp theo, nhân kết quả với 10 để có tổng. Sau đó, tổng số sẽ được chia cho số thứ hai để có câu trả lời. Ví dụ, nếu số đầu tiên là 4 và số thứ hai là 14, phép tính sẽ là: 4 + 4 = 10 x 10 = 100 14 ÷ 10 = 14. Số thứ hai là 14 và kết quả là 14, đó là giống như số đầu tiên. Điều này có nghĩa là phép tính đã chính xác và câu trả lời là 100 .

 Top #TOP#+ Cách tính nhẩm nhân 2 chữ số hiệu quả

Lưu ý về Cách tính nhẩm nhân 2 chữ số

Tiếp theo, nhân kết quả với 5 để có câu trả lời. Điều này được thực hiện bằng cách nhân kết quả với số đầu tiên và sau đó nhân với số thứ hai. Ví dụ, để nhân với 5, số thứ nhất nhân với 5 và số thứ hai nhân với 5. Kết quả là số lần số thứ nhất xuất hiện trong số thứ hai. Ví dụ, để tìm xem số 5 xuất hiện trong 14 lần, người ta tìm số 5s bằng cách nhân số thứ nhất với 5 rồi nhân số thứ hai với 5. Kết quả là tổng số lần số thứ nhất xuất hiện trong số thứ hai. con số. Sau đó, con số này được so sánh với con số đầu tiên để có câu trả lời cuối cùng. Ví dụ, để tìm bao nhiêu lần số 5 xuất hiện trong 14, nhân 5 với 5 rồi nhân 14 với 5. Kết quả là 50, giống với số đầu tiên. Do đó, câu trả lời là 50 .

Cần phải trừ số thứ hai cho số đầu tiên để có câu trả lời. Để trừ, số thứ nhất được trừ đi số thứ hai và kết quả là số thứ nhất. Ví dụ, để trừ 14 với 4, số đầu tiên bị trừ với số thứ hai và kết quả là 4. Sau đó, số này được trừ đi từ số đầu tiên để có câu trả lời cuối cùng. Ví dụ, để tìm xem có bao nhiêu số 4, hãy lấy 14 trừ đi 4 và sau đó trừ 4 cho 14. Kết quả là 2, giống với số đầu tiên. Trừ 4 cho 2 ta được 0, bằng với số đầu tiên. Điều này có nghĩa là câu trả lời là 2 .

 Top #TOP#+ Cách tính nhẩm nhân 2 chữ số hiệu quả

Nhiều hệ đếm chỉ có 10 ngón tay, điều này làm cho việc tính toán này trở nên khó khăn. Nó cũng dễ dàng bị mất một hoặc hai ngón tay trong một cuộc chiến. Một cách để giải quyết vấn đề này là sử dụng ngón tay cái của bạn cho chữ số đầu tiên và ngón tay trỏ của bạn cho chữ số thứ hai .

Cũng có thể chỉ có 2 chữ số cho số đầu tiên, điều này làm cho phép tính này càng khó hơn. Tuy nhiên, có nhiều cách để giải quyết vấn đề này. Một cách là sử dụng số đầu tiên làm bội số của số thứ hai. Ví dụ, nếu số đầu tiên là 4 và số thứ hai là 14, phép tính sẽ là: 4 x 14 = 56. Vì 56 là bội của 14 nên số thứ hai là 56. Do đó, phép tính sẽ là 56 x 5 = 300 .

Số đầu tiên có thể quá nhỏ để thể hiện chính xác số thứ hai. Ví dụ, nếu số đầu tiên là 4 và số thứ hai là 14, phép tính sẽ là: 4 x 14 = 56. Vì 56 là bội của 14 nên số thứ hai là 56. Tuy nhiên, nếu số đầu tiên chỉ là 1 , phép tính sẽ là 1 x 5 = 5. Vì 5 không phải là bội của 14 nên số thứ hai không phải là 14.

Kết luận

 Top #TOP#+ Cách tính nhẩm nhân 2 chữ số hiệu quả

Khả năng tính phép nhân với 2 chữ số là một kỹ năng hữu ích cần có. Phép tính này thoạt đầu có thể khó, nhưng có thể học và sử dụng nó một cách dễ dàng. Trước tiên, cần phải cộng các chữ số với nhau và sau đó nhân lên. Mỗi chữ số sau đó được nhân với cơ số 5 và tổng sau đó được cộng để có câu trả lời cuối cùng. Cũng cần phải trừ số thứ hai với số thứ nhất để được đáp án. Phép chia dài là một cách tốt để thực hành phép tính này vì nó sử dụng cùng một hệ thống số với phép nhân.

Mong rằng bài viết trên đã mang lại đầy đủ thông tin cho KEYWORD: # KEYWORD #. Nhằm mang đến những bài viết hữu ích, visinhvien.com luôn tích cực thu thập thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Cảm ơn bạn đã đọc!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button